Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Letöltés:

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény

2014. január 1-jével bevezetésre kerül a családi járulékkedvezmény jogintézménye, melynek lényege, hogy az adóalap kedvezmény igénybe nem vett összege levonhatóvá válik az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból is.

Az új jogintézményt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szabályozza.

Az új szabályozás értelmében az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesítő - biztosított házastársa, élettársa családi járulékkedvezményre jogosult. A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét.

A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 %-a, de legfeljebb az egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összege.

A családi járulékkedvezmény érvényesíthető a biztosított által önállóan, vagy közös igénybevétel esetén a jogosult biztosítottak által közösen, és/vagy a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen. A családi járulékkedvezmény együttes igénybevételének feltétele az érintett magánszemélyek - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésüket.

A családi járulékkedvezmény összegét a biztosított az éves bevallásában, munkáltatói adómegállapításában köteles feltüntetni.

A családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget, amelyet az Szja tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét). Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet érvényesíteni.

A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.