Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Gyermekekkel kapcsolatos juttatások

Pótszabadság

Gyermeke születésekor öt munkanap pótszabadság illeti meg az apát, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. Ha a családban ikergyermekek születnek, ebben az esetben is 7 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát. A kedvezmény abban az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal. A pótszabadság tartamára távolléti díj jár, melyet a költségvetés megtérít a munkáltatónak.
1992. évi XXII. törvény

Milyen iratot kell benyújtani, a szabadság kiadásához?

A munkavállaló a munkáltatójának a pótszabadság igényléséhez bemutatja a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halott-vizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa, ezt a jogát nem szünetelteti, nem szüntette meg.

Gyermeke születésekor az apának járó munkaidő-kedvezmény

A gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti, pl. egy gyermek nevelése esetén mindkét szülő 2-2 nap pótszabadságra jogosult a gyermek születésének évétől, annak az évnek a végéig, amikor a gyermek a 16. életévét betölti, a következők szerint:

-  egy gyermek után kettő
-  két gyermek után négy
-  kettőnél több gyermek után összesen hét nap pótszabadság illeti meg a szülőt.

1992. évi XXII. törvény

Új jelenség, hogy az apák is szívesen mennek el gyesre, amikor a gyermek már nagyobb. Ezt hazánkban a törvényi szabályozások is lehetővé teszik.

Családi adó(alap)kedvezmény

2016-os családi adókedvezményváltozások és SZJA változások
Adóelőleg nyilatkozat
bár bármilyen írásos formában megtehető, érdemes a NAV mintáját használni.
Családi adókedvezmény
Családi járulékkedvezmény
Családi Kedvezmény Kalkulátor megjelent a NAV  honlapján (2014.01.28.)