Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Atipikus munkavégzés

Atipikus foglalkoztatás fogalma: az atipikus foglalkoztatás egy gyűjtőfogalom, amely alatt mindazokat a foglalkoztatási formákat értjük, amelyek egy vagy több elemükben eltérnek a hagyományos (általában heti 40 órás, határozatlan idejű alkalmazotti, munkahelyen végzett munkát jelentő) munkaviszonytól.

2012. július 01.-től az új 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve XV. fejezete (A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok) szabályozza az egyes atipikus foglalkoztatási formákat.

Tipikus, „szokványos” foglalkoztatás Atipikus foglalkoztatás
határozatlan idejű,
teljes munkaidős, nap 8 óra,
munkáltató telephelyén, szokásos módon,
munkaviszonyban történő munkavégzés
szokványostól eltérhet:
a munkaviszony tartamában,
a munkavégzés helyében,
a foglalkoztatás idejében, hosszában,
a munkavégzésnek a munkaszerződés-kötő munkáltatótól eltérő személy számára történő teljesítésében történő munkavégzés


Atipikus foglalkoztatás a számok tükrében:

KSH Magyarország 2011. éves összefoglalója szerint az elmúlt több mint két évtized hazai gazdasági-társadalmi viszonyai nem kedveztek az atipikus foglalkoztatási formák – határozott idejű munkaszerződéssel, részmunkaidőben, távmunka keretében, munkaerő-kölcsönző cégen keresztül történő foglalkoztatás, önfoglalkoztatás stb. – szélesebb körű elterjedésének. Ugyanakkor a gazdasági válság okozta kényszerhelyzet azt eredményezte, hogy a munkáltatók a kevésbé helyhez és céghez kötött munkaerőt alkalmazzák. 2011-ben mindent összevetve 550 ezer főt meghaladó volt az atipikus foglalkoztatási formában dolgozók száma.

Atipikus foglalkoztatás formái:

Az egyes atipikus foglalkoztatási formákról további részletek találhatók honlapunk munkáltatói oldalán az "Atipikus foglalkoztatásról" menüpont almenüiben.

Dolgozó Mami (2014.01.28.)
Interjú Tóth Adriennel, aki a Távmunkaszövetség elnökségi tagjaként maga is részmunkaidőben, részben távmunkábandolgozik, hogy kislányára is legyen elég ideje.