Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Családi pótlék

A családi pótlék két jogcímen folyósítható, a gyermek iskolakötelessé válásáig nevelési támogatásként, majd utána beiskolázási támogatásként. A családi pótlékra jogosult a szülő, a szülővel egy háztartásban élő házastárs, az örökbefogadó szülő, a nevelő szülő, és végül a gyermekotthon, illetve a szociális intézmény vezetője, ha a gyermek ott került elhelyezésre. Ezeken kívül létezik még a nagykorú gyermek saját jogon történő igénylése is. Lehetőség van arra, hogy a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vegyék azt vagy azokat a gyermekeket is, akik után az igénylő már nem részesedik családi pótlékban. Ezt abban az esetben lehet figyelembe venni, ha a gyermek nem rendelkezik saját jövedelemmel, és nappali tagozaton, közoktatási intézmény, vagy felsőfokú intézmény tanulója, ahol első alapképzését szerzi meg.

Az családi pótlék összege 2014-ben a következőképpen alakul:

  • egy gyermek esetén 12.200 Ft,
  • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft,
  • két gyermek esetén 13.300 Ft,
  • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14.800 Ft
  • három vagy több gyermek esetén 16.000 Ft.
  • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 17.000 Ft,
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú gyermek esetén 23.300 Ft,
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 Ft,
  • tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 Ft.