Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munka

Mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munkavégzésre létesíthető munkaviszony. Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létesítésére csak az a munkáltató jogosult, akit erre külön jogszabály feljogosít. Az ilyen jogviszony azzal jön létre, hogy azt a munkáltató az adóhatóságnak bejelenti.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni:

 1. a munkavállaló nevét
 2. a munkáltató adószámát
 3. a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát
 4. az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta)
 5. a munkaviszony napjainak számát
 6. amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg Egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a körülményt a munkáltató előtt igazolta

A már munkaviszonyban álló felek nem köthetnek egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződést, de nem is alakítható át ilyen foglalkoztatásra.

Alkalmi munka:

A munkáltató és a munkavállaló között

 1. összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
 2. egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
 3. egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Változatlanul mód van arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló ezekben a foglalkoztatási formákban is a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) általános szabályai szerint létesítsen munkaviszonyt.

Alkalmi ill. egyszerűsített foglalkoztatás esetén a tipikus munkaviszony egyes szabályai mellőzendők, így:

 • nincs elállási jog a munkaszerződés megkötése és a munka kezdete között
 • munkavállalót nem illeti meg szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság
 • munkáltatót nem terheli tájékoztatási kötelezettség a teljes vagy részmunkaidő
 • távmunkavégzésre irányuló valamint a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetősége stb.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján is létrejöhet. Egyszerűsített foglalkoztatásban amennyiben munkaszerződést írnak, annak tartalmi elemei:

 • a felek adatai
 • a munkavállaló munkaköre
 • a munkavállaló alapbére
 • a munkavégzés helye
 • a munkaviszony kezdete és befejezése
 • munkavállaló napi munkaideje
 • egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül mely altípus alapján történik a jogviszony létesítése

Bővebben olvashat az egyszerűsített foglalkoztatásról és alkalmi munkáról itt.

Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. tv. 201-203§