Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Határozott idejű munkaszeződés

Határozott idejű munkaszerződést általában egy adott munka befejezéséig, egy projektmunkákra, vagy egy kolléga hosszabb távú helyettesítésekor (pl. GYED-en, GYES-en lévő anyuka távolléte esetén) kötnek.

A határozott időre szóló munkaviszony időtartamát munkaszerződésben, naptár szerint vagy más alkalmas módon (pl. egy adott feladat elvégzéséhez kötötten) kell meghatározni. Ha a felek a munkaviszony időtartamát nem naptárilag határozták meg, akkor a megszűnés időpontja nem függhet kizárólag az egyik fél akaratától.

Határozott idejű munkaszerződést maximum öt éves időtartamra lehet kötni. Ebbe bele kell számítani a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott időre szóló munkaviszonyt is.

Határozott idejű munkaszerződés esetén is a munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni, ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap.

Kisgyermekes anyuka helyettesítése: ekkor alkalmazható a határozott idejű munkaszerződés. Ebben az esetben a munkaviszony pontos vége csak megbecsülhető, az alapján, mennyi idő múlva térne vissza kisgyermekes munkavállalónk. A munkaviszony várható hosszát ilyenkor is meg kell határozni. Olyan munkaszerződést kell kötni, amely az adott a kisgyermekes anyuka hiányzásának idejére előreláthatóan pl. 2 évre szól. Ha az anyuka tovább marad otthon, GYED-ből GYES lesz, a határozott idejű szerződést tovább is élhet, amíg a kisgyermekes anyuka újbóli munkába áll. Ekkor ugyanis automatikusan megszűnik a szerződés.

A határozott idejű munkaviszony a határozott idő lejártával automatikusan, indoklás nélkül megszűnik. Maximum 3 hónapig terjedő próbaidő kiköthető.

Bizonyos feltételek fennállása esetén a határozott idejű munkaviszonyt is felmondhatjuk.

Munkáltató a munkavállaló képességeire vagy elháríthatatlan külső okra hivatkozva felmondással, és azonnali hatállyal is felmondhatja a munkaviszonyt a munkavállaló bizonyos magatartásai esetén. A munkáltató az általánostól eltérően indokolás nélkül is megszűntetheti a határozott idejű munkaviszonyt, ebben az esetben azonban a hátralevő időre, de maximum 1 évre járó bért ki kell fizetnie.

A munkavállaló határozott idejű munkaviszonyának felmondását köteles megindokolni, és indoklásában csak olyan körülményt jelölhet meg, mely számára a munkaviszony további fenntartását lehetetlenné vagy aránytalanul sérelmessé tenné. A felmondási időt ilyenkor is az általános szabályok szerint kell számolni úgy, hogy az nem nyúlhat túl a munkaviszony végén.

Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. tv. 192§