Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Három Királyfi

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja, hogy megszülessenek a kívánt, tervezett gyermekek.
Mozgalmunk működése önkéntesek munkájára támaszkodik.
Amennyiben egyetért céljainkkal és hasznosnak találja tevékenységünket, kérjük támogassa azokat.TOVÁBB

Határozott idejű munkaszeződés

Határozott idejű munkaszerződést általában egy adott munka befejezéséig, egy projektmunkákra, vagy egy kolléga hosszabb távú helyettesítésekor (pl. GYED-en, GYES-en lévő anyuka távolléte esetén) kötnek.

A határozott időre szóló munkaviszony időtartamát munkaszerződésben, naptár szerint vagy más alkalmas módon (pl. egy adott feladat elvégzéséhez kötötten) kell meghatározni. Ha a felek a munkaviszony időtartamát nem naptárilag határozták meg, akkor a megszűnés időpontja nem függhet kizárólag az egyik fél akaratától.

Határozott idejű munkaszerződést maximum öt éves időtartamra lehet kötni. Ebbe bele kell számítani a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott időre szóló munkaviszonyt is.

Határozott idejű munkaszerződés esetén is a munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni, ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap.

Kisgyermekes anyuka helyettesítése: ekkor alkalmazható a határozott idejű munkaszerződés. Ebben az esetben a munkaviszony pontos vége csak megbecsülhető, az alapján, mennyi idő múlva térne vissza kisgyermekes munkavállalónk. A munkaviszony várható hosszát ilyenkor is meg kell határozni. Olyan munkaszerződést kell kötni, amely az adott a kisgyermekes anyuka hiányzásának idejére előreláthatóan pl. 2 évre szól. Ha az anyuka tovább marad otthon, GYED-ből GYES lesz, a határozott idejű szerződést tovább is élhet, amíg a kisgyermekes anyuka újbóli munkába áll. Ekkor ugyanis automatikusan megszűnik a szerződés.

A határozott idejű munkaviszony a határozott idő lejártával automatikusan, indoklás nélkül megszűnik. Maximum 3 hónapig terjedő próbaidő kiköthető.

Bizonyos feltételek fennállása esetén a határozott idejű munkaviszonyt is felmondhatjuk.

Munkáltató a munkavállaló képességeire vagy elháríthatatlan külső okra hivatkozva felmondással, és azonnali hatállyal is felmondhatja a munkaviszonyt a munkavállaló bizonyos magatartásai esetén. A munkáltató az általánostól eltérően indokolás nélkül is megszűntetheti a határozott idejű munkaviszonyt, ebben az esetben azonban a hátralevő időre, de maximum 1 évre járó bért ki kell fizetnie.

A munkavállaló határozott idejű munkaviszonyának felmondását köteles megindokolni, és indoklásában csak olyan körülményt jelölhet meg, mely számára a munkaviszony további fenntartását lehetetlenné vagy aránytalanul sérelmessé tenné. A felmondási időt ilyenkor is az általános szabályok szerint kell számolni úgy, hogy az nem nyúlhat túl a munkaviszony végén.

Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. tv. 192§