Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Megvan a szándék, de hogyan haladjunk tovább?

1. Kérdezzünk!

 • Jelenlegi helyzet felmérése: Az előző menüpontban található online kérdőív kitöltése után tekintsük át a céges politikákat, a vállalati kultúrát rögzítő dokumentumokat.
 • Lehetőségek felmérése: Vizsgáljuk meg, mennyi humán és anyagi erőforrást tudunk a fejlesztésre fordítani.
 • Igényfelmérés:
  1. Kérdezzük meg a dolgozóinkat, mennyire elégedettek a jelenlegi helyzettel, ez lehetővé teszi majd, hogy az új intézkedések hatásait is követni tudjuk. A legegyszerűbb ezt online, anonim kérdőív segítségével megtenni.
  2. Helyezzünk el ötletdobozt, és biztassuk munkavállalóinkat, hogy ebben névtelenül jelezzék milyen intézkedéseket tartanának hasznosnak. Kérdezzük meg azt is, milyen nehézségekkel küzdenek (pl: idős szülők ápolása, folyamatban lévő tanulmányok stb.).
  3. Tartsunk fókuszcsoportos megbeszéléseket. Minden osztályról hívjunk össze egy reprezentatív (férfiakat, nőket, különböző korú és családi helyzetű dolgozókból álló) csoportot, akik felettesek jelenléte nélkül beszélgessenek az előző két pontban felvetett kérdések alapján. Ez nagyban segít majd feltárni, hogy miért és milyen irányba érdemes elindulnunk.

2.    Döntsünk!

 • A felmérés alapján válasszuk ki a fejlesztendő területeket, majd készítsünk akciótervet, határozzuk meg a következő 1 évre szóló vállalásokat, felelősöket, az egyes elemek megvalósulásának határidejét, számonkérésük módját.
 • A munkahely újfajta elkötelezettségét jelenítsük meg a megfelelő dokumentumokban is (céges stratégia, politikák stb.). Ez jelzi a felső vezetői szintű elköteleződést, másrészt biztosítja a dolgozók számára a számonkérhetőséget, valamint azt, hogy az új elemek mindenki számára elérhetőek legyenek, illetve hogy az újonnan érkező vezetőknek is alkalmaznia kelljen azokat (Fertetics, Keveházi 2009)

3.    Kommunikáljunk!

 • A hivatalos munkahelyi fórumokon, megbeszéléseken, céges blogban stb, szóban és írásban egyaránt kommunikáljuk az újfajta vállalásokat és már meglévő lehetőségeket. Biztosítsuk, hogy azokról rendszeres időközönként szó essen, illetve, hogy az újonnan érkezőkhöz is mindig eljussanak a lehetőségek.
 • Érdemes évente visszajelzést kérni: mennyire élnek a dolgozók az új lehetőségekkel, hasznosnak bizonyultak-e, min módosítanának, felmerültek-e újabb, esetleg fontosabb igények?
 • A kommunikáció része a vezetői példamutatás is. A dolgozók gyakran a vezetők viselkedéséből próbálják meg leszűrni a ki nem mondott elvárásokat. Az Ernst and Young amerikai irodáiban például megfigyelték, hogy a fiatal anyák alig élnek a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségével, miközben a cég keményen küzdött a női munkaerő megtartásának problémájával. Kiderült, hogy a nők attól tartottak, ez a forma hátráltatja majd őket az előmenetelben. Ezt felismerve „reklámozni” kezdték azokat a férfi vezetőket, akik rugalmas- vagy részmunkaidőben dolgoztak a cégnél. Hasonló eset az egyik hazai vállalat példája is, ahol a szépen felszerelt rekreációs szobát senki sem merte használni, mert úgy vélték, hogy a vezetők lógásnak tekintenék. A megoldás az lett, hogy a vezetőknek „előírták”, hogy napi 15 percben éljenek ők is ezzel a lehetőséggel.

A fentiek mellett a tartós sikerhez elengedhetetlen feltételek: (Fertetics, Keveházi, 2009)

 • Felsővezetői szintű elköteleződés
 • Adott ügynek legyen gazdája
 • Fejlesztések mindig az érintett dolgozók bevonásával történjenek

A megvalósítandó gyakorlatok kiválasztása előtt még érdemes végiggondolnunk a következő szempontokat: (Forrás: Családbarát munkahely pályázat 2011)

 • A megvalósítandó családbarát tevékenység a gyakorlatban mennyiben segíti a dolgozókat munkájuk és családi életük összehangolásában?
 • Milyen konkrét előnyökkel jár a munkavállalók és a munkáltatók számára?
 • Megteremti-e a hosszabb távú családbarát foglalkoztatás alapjait?
 • Pénzügyileg kellőképpen megalapozott-e?
 • A szervezet jelenlegi működéséhez képest innovatív elemeket tartalmaz-e?
 • Hány dolgozót és közvetetten hány családtagot érint?
 • Vezetőket és beosztottakat milyen arányban érinti az intézkedés?
 • Nyújt-e egyedi megoldásokat a gyermekes munkavállalóknak?
 • A munkavállalók szülői szerepeinek ellátásához mennyiben járul hozzá nemtől függetlenül?