Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Kötetelen munkarend

A munkáltató a munkaidő beosztás jogát átruházza a munkavállalóra. A 2012. évi I. Mt változtatott a szabályon, így akkor lehet alkalmazni, ha a munkavállaló legalább a napi munkaidejének a felét maga oszthatja be, és a munkakör sajátossága ezt valóban megkívánja.

A kötetlen munkarend bevezetésével a munkáltatónak nem kell nyilvántartania a munkaidőt, pihenőidőt, és a rendkívüli munkavégzés itt fogalmilag nem merül fel.

Pl. biztosító társaságoknak, adminisztratív tevékenységet folytató cégeknek, távmunkavégzési formát alkalmazó vállalatoknak a kötetlen munkarend megfelelő alkalmazással előnyőssé válik és a dolgozóknak is nagyobb rugalmasságot biztosíthatnak a munkavégzés során.

Ám ellnőrzés esetén a munkaügyi felügyelők vizsgálják és minősítik a munkavállaló munkaidejének kötetlenségét. Ha kötetlen munkaidősnek mondott dolgozó, azt nyilatkozza, hogy kötetlenül dolgozik hétfőtől - péntekig, 9:00 - 17:30 - ig, fél óra ebédidővel, akkor a cég számíthat a munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) hiánya miatti elmarasztalásra.

Nyilván kell azonban tartani a szabadság tartamát.

Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. Mt. 96§