Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Munkakör megosztás - Job sharing

Az atipikus foglalkoztatás egy újabb speciális fajtája, amikor a munkáltató legalább 2 dolgozóval köt 1 teljes munkaidős munkaszerződést, egy adott munkakör ellátására.

Munkavállalók arra vállalnak kötelezettséget, hogy valamelyikük mindig ellátja a munkaköri feladatokat. Közösen vállalnak felelősséget a munka elvégzésért, és megosztják a munkaköri feladatokat. Amennyiben az egyik munkavállaló akadályoztatva van (pl. szabadság és keresőképtelenség esetén), úgy a másik, vagy a többi munkavállaló köteles a feladatokat és a helyettesítést ellátni.

A törvény nem határozza meg a napi 8 óra munkavállalók közötti felosztás mértékét. Munkaidő beosztás tekintetében a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a munkavállalóknak egymás között kell megegyezni, ki mikor dolgozik.

Munkakör-megosztás esetén a munkaszerződésnek tartalmaznia kell:

  • a közösen ellátott munkakört
  • minden egyes munkavállalóra vonatkozó feltételeket (pl. munkavégzés helye, próbaidő)
  • munkakörön belül a foglalkoztatott munkavállalók együttesen milyen összegű alapbérre jogosultak, mivel a munkavállalók a meghatározott alapbéren egyenlő arányban osztoznak, kivéve, ha ettől együttesen eltérően megállapodnak

Munkaviszony megszüntetése munkakör-megosztás esetén:

Amennyiben valamelyik munkavállaló munkaviszonya megszűnik, az a többi munkavállaló munkaviszonyát nem fogja érinteni, kivéve, ha a munkavállalók száma 1 főre csökken, ebben az esetben ugyanis a munkaviszony megszűnik, hiszen így a foglalkoztatási forma elveszíti rendeltetését.

A megmaradt egyetlen munkavállalónak ebben az esetben a munkáltató köteles annyi időre járó távolléti díjat megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően kell alkalmazni a végkielégítés szabályait is.

Amennyiben 1 munkavállaló marad, a munkáltató nem behívásos másik munkaviszonyt létesíthet. (pl. részmunkaidős, vagy teljes munkaidős munkaviszony)

Munkakör-megosztás lehetőségei:

  • 2 munkavállaló 1 munkakörben megosztja egymás között a hét munkanapjait. Az egyik munkavállaló pl. hétfőn és szerdán dolgozik teljes munkaidőben, addig a másik munkavállaló kedden és csütörtökön. A pénteki munkanapot pedig megosztják egymás között páros és páratlan hét szerint.
  • 2 vagy több munkavállalót 1 munkakörben napi 4-6 órás munkaidőre jelentik be.

Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. tv. 194§