Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Részmunkaidős foglalkoztatás

A teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben történő munkavégzés. Legjellemzőbb előfordulása a napi 4 vagy 6 órában történő foglalkoztatás.

A részmunkaidős foglalkoztatás szabályait is az új Mt. szabályozza, ám az erre vonatkozó rendelkezéseket a törvény továbbra is a munkaidő szabályainál tartalmazza.

Nők, kisgyermekesek részmunkaidőben: a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőség az anyák munkahelyre történő visszatérésére, lehetőség a munka és családi élet összeegyeztetésére. Lehetőség a munkáltatónak a munkahelyre történő fokozatos visszaillesztéshez.

A hatályos jogszabályok is lehetőséget biztosítanak a részmunkaidő megfelelő alkalmazására: a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló díjazása és egyéb juttatásai megállapításánál az időarányosság elve alkalmazandó, de csak akkor, ha a juttatásra való jogosultság feltétele a munkaidő mértékével függ össze, kivéve a szabadság napjainak számát.

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót megillető szabadság mennyisége megegyezik a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók szabadság napjainak a számával.

A részmunkaidős állásban való elhelyezkedés esetén mindenképp célszerű megvizsgálni a nyugdíj-jogosultság alakulását, hisz az elismert szolgálati idő nagymértékben csökkenhet.

Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. tv. 92§

A részmunkaidőben foglalkoztatottak száma nemek szerint
(a 15-64 éves népességen belül)

 

A KSH Magyarország 2011. évi éves jelentése szerint a részmunkaidőben nagyobb valószínűséggel dolgoznak a kevésbé iskolázottak (0–7 osztályt végzett nők), valamint olyanok, akiket nyugdíj, gyermektámogatás vagy munkanélküli-, illetve szociális segély mellett alkalmaznak. A transzferekben részesülők részidős foglalkoztatási aránya sokszorosa az átlagosnak. Esetükben a foglalkoztatás költsége olcsóbb, lényegesen alacsonyabb bérért hajlandók ilyen munkahelyet betölteni.

A becslések szerint a legkisebb (5–10 alkalmazott) és a közepes–nagy vállalatoknál (50–300 alkalmazott) magasabb a részidős foglalkoztatás. Az ágazatok közül a részmunkaidőben történő foglalkoztatás a vendéglátás, a személyi, üzleti és pénzügyi szolgáltatás, valamint a (magán) egészségügy és a magán/közoktatás területén emelkedik ki. A kisebb és/vagy kollektív szerződéssel le nem fedett hazai tulajdonú vállalatoknál a részmunkaidős alkalmazás magas aránya arra utal, hogy az állások inkább a vállalkozások és nem a munkavállalók kezdeményezésére keletkeznek.