Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Távmunka

A távmunka egy munkaszervezési mód, melynek lényege, hogy a munkavállaló számára biztosított a vállalati központtól eltérő helyen is egy olyan munkakörnyezet, ahol infokommunikációs eszközök segítségével egyes munkafeladatait teljes értékűen el tudja végezni.

Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközökkel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják.

A távmunka egyesíti az információs- és kommunikációs- technológiát a rugalmas munkavégzési hellyel. A munkavégzési hely és a központ közötti kapcsolatot számítógépen tartják fenn. A távmunka lényege nem csak az irodai környezettől távol (pl. munkavállaló otthonában vagy távmunka-házban) való munkavégzés, hanem az információs technológia alkalmazása is.

A munkaszerződés tartalmi elemei távmunkavégzés esetén:

  • a felek adatai
  • a munkavállaló munkaköre
  • a munkavállaló alapbére
  • a munkavállaló foglalkoztatása távmunkavégzés keretében történik
  • a munkavállaló munkahelyét: amennyiben nem rögzítik, akkor a munkavégzés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját a leggyakrabban végzi

Az új Mt. úgy szabályoz, hogy a munkaszerződésnek nem kötelező eleme a kapcsolattartás feltételeinek és a költségelszámolás módjának a megállapítása, viszont a munkavállaló továbbra is követelheti a távmunkavégzés során felmerülő és indokolt költségeinek a megtérítését. Ezért viták és félreértések elkerülése érdekében érdemes rögzíteni az eszközök biztosításának feltételeit, valamint a felmerült egyéb költségek viselését is.

Eltérő megállapodás hiányában a munkavégzéshez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket a munkáltató biztosítja. Ebben az esetben akár azt is előírhatja, hogy a munkavégzéshez használt technikai eszközöket a munkavállaló kizárólag munkavégzéshez használhatja. Munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállaló a munkavégzéshez használt technikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonnyal összefüggő anyagaiba.

A felek a munkaszerződésben megegyezhetnek a munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlásáról, annak módjáról és feltételeiről is.

Munkáltató a kötelező tájékoztatáson felül köteles a munkavállalót tájékoztatni:

  • a munkáltatói ellenőrzés szabályairól
  • a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használatának és a korlátozások szabályairól
  • arról a szervezeti egységről, amelyhez kapcsolódóan a munkavállaló a munkáját végzi

Figyelemmel a munkavégzés sajátosságaira, a munkavállaló kötetlen munkarendben végzi feladatait. Ugyanakkor felek megállapodhatnak abban is, hogy a munkavállaló kötött munkaidő-beosztásban látja el feladatot, ezzel is alkalmazkodva a munkáltatónál irányadó munkarendhez.

Bővebben: Magyar Távmunka Szövetség Távmunka Tudástár

Jogszabályi hivatkozás: 2012. évi I. tv. 51§, 196-197§