Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Az Év Családbarát Vállalata díj

/régen: Családbarát Vállalat díj/
adományozó: Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom

A 2009-ben Kopp Mária professzor asszony által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom  célja, hogy megszülessenek a kívánt, tervezett gyermekek, a fiatalok a karrier mellett a családdal kapcsolatos álmaikat is megvalósíthassák. A gyermekvállalás szempontjából meghatározó a munka - magánélet egyensúlya és a családbarát szemlélet. Fontos eszköz a szemlélet terjedésében a pozitív példák minél nagyobb nyilvánossága. A Mozgalom a rendelkezésére álló eszközeivel szeretné ösztönözni a vállalati szféra résztvevőit abban, hogy a családbarát szemléletű vállalati működést meghonosítsák és terjesszék.
Ezért alapította 2013-ban Az Év Családbarát Vállalata díjat. A díjat olyan cégek számára adományozzuk, akik családbarát, munka-magánélet egyensúlyát támogató működésükkel hozzájárulnak a társadalom családbarát szemléletének erősítéséhez, a gyermekvállalás támogatásához.

NYERTESEINK 2013-2016 között:

Az Év Családbarát Vállalata pályázat mára egyik fokmérője annak, mennyire áll készen a vállalat a következő évek munkaerő piaci kihívásaira.

A kereslet felé billent a mérleg, a kínálat szűkül, munkaerőhiány van. Az új belépő generációk megszerzéséhez és motiválásához teljesen új eszközök és új vezetői szemlélet kell. Az ember arcú és családbarát vállalati kultúra, a felhatalmazó, bizalmon alapuló vezetői (mentori) szemlélet, a rugalmas munkaszervezés alapvetésekké válnak a ma és a holnap munkaerő piacán. A Mozgalom ma már kap olyan megkereséseket, hogy ismerős-e adott vállalat családbarát körökben, mert ez feltétele egy állás ajánlat elfogadásának.

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg: kis-, közepes-, és nagyvállalatok számára.

A díj kategóriái:
Az Év Családbarát Vállalata” díj:   A kategória győztesek elnyerik el.
Családbarát Vállalat – különdíj”:  Az újszerű ötleteket, egyedi megoldásokat különdíjakkal értékeljük.
Családbarát Vállalat” cím:            A zsűri előterjesztése alapján ítéljük oda az arra érdemes szervezeteknek.

  1. A díjat és a címet nyert vállalatok használhatják kommunikációjukban a kapott logót, oklevelet.
  2. A kategória győztesek a logó használat és az oklevél mellett egy szobrot kapnak, melyet Kopp Krisztina készített, s egyszerre jeleníti meg a családot és átvittebb értelemben a gondoskodást, támogatást.
  3. Mozgalmunknak fontos célkitűzése, hogy a már meglévő jó gyakorlatokat minél szélesebb körben meg tudja mutatni, ezért széles nyilvánosságot biztosítunk az általunk megismert és hitelesnek talált szervezetek számára, hogy jó gyakorlataikat bemutathassák.
  4. Nyerteseink közül kerülnek ki azok a Mentor Szervezetek, akik szakmai támogatásukkal is segítik a jó gyakorlatok terjedését.

MENTOR SZERVEZETEK 2016-ban:

Az Év Családbarát Vállalat 2017 díjat, a Családbarát Vállalat címeket nagyszabású Családbarát Vállalat Gálánkon adjuk át, melyre meghívást kap számos vállalatvezető és a sajtó.

 A zsűrizés szempontjai:

  1. A szervezet aktívan foglalkozik azzal, hogy ember- és családbarát kultúrát alakítson ki, odafigyel kisgyermekes munkavállalóira;
  2. elkötelezett abban, hogy innovatív módon fejlessze családbarát működését, figyelemmel van a környező trendekre;
  3. saját szektorában példaértékű;
  4. a szervezeti kultúrának része a munka-magánélet egyensúly fenntarthatósága, amennyiben erre lehetőség van, él az atipikus vagy rugalmasabb munkaszervezési formákkal;
  5. a szervezet vezetése interakcióban, kölcsönös információcserében van a munkatársakkal, az innovációkat a lehetőségek mellett az igényekhez igazítja.

A jelenlegi helyzet megismerése mellett azt a folyamatot is értékeljük, mely során a szervezet családbarát vállalati kultúrája fejlődik. A meghozott és a tervezett intézkedések reagálnak a munkatársak jelzéseire, visszajelzéseire, a vállalat lehetőségei szerint támogatja a családokat és a gyermekvállalást.

Itt olvashat a A ZSŰRIről

A dj története:

1.       mérföldkő
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2013-ban adott át első alkalommal Családbarát Vállalat díjat. A Mozgalom vezetése az alapítástól nagy hangsúlyt kívánt helyezni a munka-magánélet területére. A Balansz Program keretében létrejött Tematikus honlapunkon, a www.balansz.info honlapon és konferenciáinkon már ekkor foglalkoztunk a témával, vállalati szakemberek találkozó helyei voltak ezek az alkalmak.
Így kialakult vállalati kapcsolatrendszerünkkel együttműködve új lendületet kapott a kezdeményezés. 2013-ban a Családbarát Vállalat díjat azon szervezeteknek adtuk, akik ebben a munkában partnereink voltak. 2013 díjazottjai a Mozgalom tevékenységét figyelve, szakértőinkkel együttműködve kezdtek Magyarországon akkor még úttörőkként család- és emberbarát vállalati kultúrában gondolkozni.
Nagy várakozással kezdtük felépíteni a pályázat és a díjazás rendszerét, de minden várakozásunkat felül múlja az a sok érték, kreativitás, elhivatottság és emberszeretet, mellyel az elmúlt évek során a pályázatok révén találkoztunk.

2.       mérföldkő
2014-ben készült el a zsűrizés gerince, melyet évről, évre megújítunk a felgyűlt tapasztalatok alapján. Ebben az évben kapott először nagyobb nyilvánosságot a pályázat és a beérkezett pályaművek magas minősége már ekkor igazolta, hogy érdemes és kell a létező jó gyakorlatokat a jó szándékú vállalatokat megmutatni a szélesebb nyilvánosság számára.
Ebben az évben nagy meglepetés volt számunkra, hogy három szervezet anyagában is szerepelt olyan támogatói (anyagi és nem anyagi elemeket tartalmazó) program, mellyel a dolgozóik lombik bébi programjait segítették, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek.

3.       mérföldkő
2015 újdonsága a Családbarát Vállalat Gála, mely a díjak átadásának ad elegáns keretet. A gálával célunk, hogy a vállalatok felső vezetése számára teremtsünk találkozási lehetőséget. Úgy tapasztaltuk, hogy számukra is fontos megerősítést és új impulzusokat nyújt a díjátadó ünnepség. 2015 óta egyre nagyobb az érdeklődés a vállalatvezetők részéről a gála iránt és évről évre több média partnerünk tudósít az eseményről és a nyertesekről. 

4.       mérföldkő
2016-ban a Családbarát Vállalat díj strukturális változáson ment keresztül és új neve: Az év Családbarát Vállalata díj lett. Ekkor választottuk külön a Családbarát Vállalat cím és a fődíjasoknak járó, Az Év Családbarát Vállalata díj kategóriákat.
Szintén 2016-ban indultak el azok a rendszeres workshopok, melyek lehetővé teszik, hogy a vállalatok szakemberei egymással közösségben legyenek, segítséget és inspirációt kaphassanak az év során.
A szakmai együttműködések során találtunk olyan díjat is nyert vállalati szövetségesekre, akik rengeteg erőt és energiát fektetnek abba, hogy más szervezeteket jó gyakorlataik, tapasztalataik megosztásával segítsenek a családbarát kultúra kialakításában, fejlesztésében. Őket a Mozgalom Vezetése egy prémium klub tagjának hívta meg, ők a Családbarát Vállalat Mentor Szervezetek.

5.       mérföldkő
2017-ben ötödik alkalommal adjuk át Az Év Családbarát Vállalata Díjat, melyre nagyon büszkék vagyunk.
Minden egyes eddigi és jövőbeli pályázónknak köszönjük, hogy szervezetüknél fókuszban tartják az EMBERT és megosztják velünk értékes gyakorlataikat.
A Mozgalom a jövőben is elhivatottan áll mellettük.

KÉPGALÉRIA 2016

KÉPGALÉRIA 2015

A DÍJ A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN:

 


Családbarát Munkahely Díj

adományozó: kormányzat /EMMI/

2016-ban is átadták a kormányzat által kiírt Családbarát Munkahely pályázat díjakat. A hagyományoknak megfelelően költségvetési szervek, kis-, közepes- és nagyvállalatok pályázhattak. A tavalyihoz hasonlóan idén is voltak szervezetek, akik pénzt nem, de a Családbarát Munkahely elsimerést megkapták.

A VERSENYSZFÉRA DÍJAZOTTJAI

A teljes lista közzététele az NCSSZI oldalán található