Munka-magánélet egyensúly
Gyakorlati információk munkáltatóknak és munkavállalóknak

Hol tart most a vállalatom?

Önvizsgáló szempontok

Mielőtt belefognánk a fejlesztendő területek meghatározásába, érdemes tudatosan végignéznünk, milyen munka-magánélet egyensúlyt elősegítő intézkedések léteznek már cégünkben.

Sok esetben a vállalatok működése számos elemben elemben családbarát (pl. elengedi dolgozóit napközben is családi ügyeket intézni, vagy rendszeresen fiatal anyákat vesznek fel, mert úgy tapasztalták, hogy nagyon megbízhatóak) ezek az intézkedések azonban nem egy szándékolt fejlesztési folyamat eredményei, így nem is válnak a vállalati kommunikáció és márkaépítés részévé. Az ilyen rejtett erősségek felkutatását, illetve a fejlesztendő területek meghatározását megkönnyíti, ha végiggondoljuk, hogy a következő területeken milyen családbarát intézkedések élnek már most is cégünkben. Az NCSSZI (jelenlegi EMMI elődje) által kiírt családbarát munkahely pályázat témakörei és kérdései segíthetnek a vizsgálódásban.

Konkrét kérdések:
(Forrás: A családbarát munkahely 2011 pályázat)

I. Szervezet személyi összetétele

 • Hogyan alakul a nemek aránya a hierarchiában (A nők aránya eléri-e a 30%-ot)?
 • Vannak-e részmunkaidősök?
 • Hogyan alakul a nemek aránya a részmunkaidőben foglalkoztatottak között?
 • Hogyan alakul a nemek aránya a munkavállalók képzettsége tekintetében?
 • Milyen arányban foglalkoztatnak határozatlan idejű munkaszerződéssel?
 • Mekkora mértékű a fluktuáció és milyen tendenciát mutat az elmúlt években?

II.A dolgozóink családi körülményeinek ismerete

 • Mennyire ismertek a munkáltató előtt a dolgozók családi viszonyai és gondozási kötelezettségei?
 • Kiegyensúlyozott-e a kor szerinti és a családi állapot szerinti megoszlás?
 • Vannak-e nagycsaládosok?
 • Mekkora a kisgyermekesek aránya?
 • Tudnak-e a gondozásra szoruló - nem gyermek - családtagokról?
 • Milyen a visszatértek aránya gyermekgondozás miatt távol lévők között?
 • Közöttük vannak-e atipikus formában dolgozó gyermekesek?

III. Családbarát intézkedések

 • rugalmas munkaszervezés
 • szabadságolási eljárások
 • bérezés
 • képzések
 • kisgyerekes szülők támogatása
 • férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése
 • gyermekek napközbeni felügyelete
 • idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
 • juttatások
 • egyéb szolgáltatások
 • szervezeti dokumentumok
 • szervezeti kultúra
 • szervezeti stratégia
 • marketing és a kommunikáció
 • társadalmi felelősségvállalás
 • humánpolitika
 • menedzsment területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő működése iránti elköteleződése

IV. Képzések, tréningek

 • Biztosítják-e a képzés lehetőségét a teljes munkaidőben és a részmunkaidőben dolgozók számára egyaránt?
 • Megkülönböztetés nélkül részesülnek-e a nők és férfiak a képzésekben, illetve az előmenetelt elősegítő képzésekben?
 • Részesülnek-e képzésben a gyermekgondozási szabadságon lévők?
 • Támogatja a vállalat a munkavállalók képzésre irányuló kezdeményezéseit?
 • Jellemzően munkaidőben vagy munkaidőn kívül vehetők igénybe a képzések, tréningek?

V. Munkahely családbarát szervezeti kultúrája

 • Felismerték-e a munkavállalói hatékonyság és a munka-magánélet egyensúlyának összefüggését?
 • Van-e törekvés a családbarát szervezeti kultúra kialakítására és fejlesztésére?
 • Mennyiben tükrözik a szervezet tervei a nemek közti egyensúlyok megteremtésének elősegítésére törekvést?
 • Mennyire nyíltan jelezhetik igényeiket, véleményüket a munkavállalók?